Käyttöehdot

ILMOITUS

Avaamalla Oy Bergsala AB:n Nintendo.fi -sivuston käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä käyttöehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, ei käyttäjällä ole oikeutta avata sivuja.

OY BERGSALA AB:N KÄYTTÖEHDOT (viimeksi päivitetty 13.5.2013)


YLEISTÄ

Nintendo.fi -nettisivusto on Oy Bergsala AB:n tuottama verkkopalvelu (jäljempänä "sivusto"). Avaamalla Oy Bergsala AB:n sivuston asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mikäli asiakas ei hyväksy käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei hänellä ole oikeutta käyttää palvelua.

Asiakkaan ja Oy Bergsala AB:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat nähtävissä tässä osoitteessa.

MUUTOKSET KÄYTTÖEHDOISSA JA SIVUSTOSSA

Oy Bergsala AB:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan Oy Bergsala AB:n verkkosivuilla ja/tai rekisteröityneille Nintendo Klubilaisille sähköpostilla tai sivuston välityksellä. Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja kun hän jatkaa sivuston käyttöä.

 

VASTUU SIVUSTOSTA

  • Oy Bergsala AB:n vastuusta

   Oy Bergsala AB ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Oy Bergsala AB ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen asiakkaalle sivuston virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, sivustossa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai sivuston tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

   Oy Bergsala AB ei vastaa sivuston sisällöstä, eikä muusta sivuston kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

  • Asiakkaan vastuusta

   Asiakas vastaa sivuston käytöstä sekä sivustoon jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei sivuston käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Oy Bergsala AB:lle, Nintendo of Europe GmbH:lle ja Oy Bergsala AB:n sopimuskumppaneille, sivuston muille käyttäjille tai muille kolmansille.

OIKEUDET PALVELUUN JA PALVELUN SISÄLTÄMÄÄN MATERIAALIIN

  • Oikeudet

   Sivuston ulkoasun ja sivuston sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Oy Bergsala AB:llä tai sen sopimuskumppaneilla. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Oy Bergsala AB:ltä saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää sivustoa tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Esimerkkinä tuotetukiosion kopiointi, osittainenkin, on kiellettyä ilman Oy Bergsala AB:n lupaa. Asiakas ei saa käyttää sivustoa Oy Bergsala AB:n tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

  • Kielletty ja sallittu linkitys sivustoon

   Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki sivuston pääsivulle www.nintendo.fi. Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka peli- ja/tai tuotetukitietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Oy Bergsala AB:n etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

TIETOSUOJA

  • Tietoturva

   Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Oy Bergsala AB ja sen sopimuskumpannit pyrkivät järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.

   Oy Bergsala AB ei vastaa asiakkaan tietoturvallisuudesta sivustoa käytettäessä. Asiakas vastaa itse sivuston käytössä tarvitsemiensa laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta.

  • Henkilötietojen käsittely

   Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Nintendo Klubiin rekisteröityneet asiakkaat ovat Oy Bergsala AB:n asiakasrekisterissä, jossa olevia asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin antamia tietoja käytetään mm. asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä suoramarkkinointiin. Lisätietoa asiasta löydät Nintendo Klubin rekisteriselosteesta.

  • Evästeet

   Sivuston käyttäjän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää evästeitä ("cookies"). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin sivustoa käytetään: esimerkiksi mitkä sivut ovat suosituimmat ja milloin niitä on käyttäjä selannut. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja.

   Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää sivustoa edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Lisäksi palveluntarjoaja ja sen yhteistyökumppanit voivat hyödyntää evästeitä sivuston kävijämäärien tilastollisessa seurannassa.

   Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston tai sen osien toiminnallisuuteen.

OY BERGSALA AB:N YHTEYSTIEDOT

Yhteystiedot löytyvät sivustosta. Voit siirtyä yhteystietoihin klikkaamalla tästä.

MUUTA

  • Ehtojen voimassaolo

   Nämä ehdot tulevat voimaan 25.3.2011 ja ovat voimassa toistaiseksi.

  • Kuluttajansuoja

   Näillä käyttöehdoilla ei rajoiteta asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön analytiikkaan ja sisällön mukauttamiseen. Lue lisää  |  Sulje ilmoitus